Cải tạo căn hộ 87m2 dành cho vợ chồng với 4 đứa con nhỏ